Standard plemene Čivava


Zařazení - společenský pes


Klasifikace - skupina 9 Společenští psi, sekce 6 Chihuahueňo


Celkový vzhled - tento pes má kompaktní stavbu těla. Velice podstatný je jablíčkový tvar hlavy a jeho mírně dlouhý ocas, který nese vysoko vztyčený, je buď ohnutý nebo do půlkruhu zatočený se špičkou směřující k bedrům


Důležité proporce - délka těla je o něco větší než výška v kohoutku, žádoucí je téměř kvadratické tělo, hlavně u psů. U fen je přípustné tělo poněkud delší vzhledem k březosti


Chování (charakter, povaha) - hbitá, pozorná, živá a velmi odvážná


Hlava
- lebka: pěkně zakulacená jablíčkovitá hlava (charakteristický znak plemene) s malou fontanelou nebo bez ní. stop: velmi vyznačen, hluboký a široký, protože čelo je vyklenuto nad nasazením nosu
- čenich: přiměřeně krátký, nepatrně zdvižený, každá barva je povolena
- nos: krátký, při pohledu ze strany rovný, u nasazení široký, směrem ke špičce se zužuje
- pysky: suché a dobře přiléhající
- čelisti (zuby): nůžkový nebo klešťový skus. Předkus nebo podkus, jakož i jakoukoliv anomálii horní nebo dolní čelisti je nutno penalizovat
- oči: velké a kulatého tvaru, velmi výrazné, nevystouplé, úplně tmavě zbarvené. Světlé oko se připouští, ale je nežádoucí.
- uši: velké, vztyčené, rozvinuté. Široce nasazené, zužující se l lehce zaokrouhleným špičkám. V klidu jsou neseny do strany v úhlu 45°.

Krk - horní linie: lehce klenutá, délka: střední, tvar: silnější u psa než u feny, kůže: bez laloku, u dlouhosrsté variety je velice žádaný límec s delší srstí


Trup - kompaktní a dobře stavěný - horní profilová linie: rovná - kohoutek: málo vyznačený - hřbet: krátký a pevný - bedra: silně svalnatá - záď: široká a silná, bez sklonu


Hrudník - široký a hluboký, žebra dobře klenutá, při pohledu ze předu prostorný, ale ne přehnaně. Při pohledu ze strany dosahuje k loktům, není sudovitý. Dolní linie tvořena zřetelně vtaženým břichem. Ochablé břicho je tolerováno, ale je nežádoucí


Ocas - vysoko nasazený, střední délky. U nasazení široký, zužující se ke špičce. Způsob nesení je charakteristický znak plemene. Je nesen buď vysoko v oblouku nebo do půlkruhu zatočený se špičkou směřující k bedrům. To propůjčuje tělu vyváženost. Osrstění odpovídá varietě - tedy délce srsti na těle. U dlouhosrsté variety tvoří třásně. V klidu ocas visí a má na konci lehký háček.


Hrudní končetiny - rovné a dostatečné délky, při pohledu ze předu tvoří s loktem rovnou linii, při pohledu ze strany stojí svisle. - ramena: suchá a málo osvalená. Úhlední mezi lopatkami a ramenní kostí je přiměřené - lokty: pevně a těsně přiléhají k trupu, což zaručuje volný pohyb hrudních končetin - záprstí: lehce šikmé, ale silné a pohyblivé


Pánevní končetiny - dobře osvalené, s dlouhými kostmi, které směřují svisle a jsou v rovnoběžném vzájemném postavení, s dobrým úhlením v kyčelním kloubu, v kolenech a i v hleznu. Úhlení je v souladu s úhlením hrudních končetin. - hlezna: krátká, s dobře utvářenými Achillovými šlachami. Při pohledu ze zadu jsou rovná a svisle postavená - tlapky: velmi malé a oválné, s dobře utvářenými, ale nerozevřenými prsty. Ani zaječí, ani kočičí. Drápky jsou zvlášť zřetelně zahnuté a úměrně dlouhé. Polštářky jsou dobře vyvinuté a velmi pružné. Paspárky musí být odstraněny.


CHůze - krok je dlouhý a pružný, energický a aktivní, s dobrým vykročením hrudních končetin a nakročením pánevním. Při pohledu ze zadu mají být pánevní končetiny při pohybu vzájemně skoro paralelně, takže stopy pánevních končetin se shodují s těmi od hrudních. Se zvyšující se rychlostí mají končetiny tendenci sbíhat se ve směru linie centrálního těžiště (singl track). Přitom pohyb zůstává volný a pružný, bez viditelné námahy, se zdviženou hlavou a pevným hřbetem.


Kůže -hladká a pružná na celém povrchu těla


Srst -plemeno je ve dvou varietách: varieta krátkosrstá: srst je krátká na celém těle a dobře přiléhá. Při přítomnosti podsady je trochu delší, osrstění na hrdle a břichu povoleno. Srst je o něco delší na krku a na ocase, krátká v obličeji a na uších. Je lesklá a měkká. Chybějící srst je penalizována. varieta dlouhosrstá: srst má být jemná a hedvábná, rovná nebo lehce zvlněná. Žádoucí je nepříliš hustá podsada. Srst je delší a tvoří třásně na boltcích, na krku, na zadní straně hrudních i pánevních končetin, na tlapkách a na ocase. Psi s dlouhou a načechranou srstí jako u maltézáčka se penalizují


Barva - všechny barvy ve všech možných odstínech a kombinacích jsou přípustné


Váha - u tohoto plemene se posuzuje pouze váha, nikoliv velikost. Mezi 500 g a 3 kg, přičemž je upřednostňována váha mezi 1 a 2 kg. Zvířata těžší než 3 kg jsou diskvalifikována.


Vady -každou odchylku od shora vyjmenovaných bodů je nutno pokládat za vadu, ocenění musí být v přesném poměru ke stupni odchýlení. - úzká lebka - dlouhý nos - předkus a podkus - chybění jednotlivých zubů - zdvojení zubů - deformace čelistí - oči malé, vpadlé nebo vystouplé - špičaté uši - krátký krk - dlouhý trup - kapří nebo prohnutý hřbet - spáditá záď - úzké předhrudí, plochý hrudník - špatně nasazený, stočený nebo krátký ocas - krátké končetiny - vbočené lokty - příliš úzký postoj pánevních končetin - luxace kolenní čéšky


Vylučující vady - štíhlý, lehký, protáhlý jelení typ - klopené nebo krátké ucho - extrémně dlouhý typ - chybějící ocas - váha přes 3 kg - u dlouhosrsté variety: psi s velmi dlouhou , jemnou srstí charakteristickou pro maltézáčka - u krátkosrsté variety: holá místa (alopecie)


Poznámka: psi musí mít zřetelně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku (Překlad do českého jazyka MUDr. Jitka Pacltová) Datum publikace platného originálu standardu : 22.5. 1995