Bonitační směrnice plemene Čivava

Minimální stáří pro bonitaci psa i feny je 15 měsíců. Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s platným průkazem původu a jedinci kteří jsou navrženi na registraci. Musí mít absolvovanou CAC výstavu v ČR nejméně ve třídě mladých od 12 měsíců s oceněním výborný nebo velmi dobrý. Systém posuzování vychází z platného standardu FCI. Výsledek bonitačního posouzení udává bonitační kód, který vyjadřuje ocenění exteriéru psa.

1. Celkový zjevA-G
2. Výška v kohoutku (v cm)
3. Hlava a) lebkab) ušic) očid) nose) stopf) skusg) chrup
4. Přední končetiny
5. Trup
6. Zadní končetiny
7. Ocas
8. Srst
Části 3 - 7 se posuzují systémem 0 - 6, přičemž hodnocení 6 vyřazuje z chovu, u chrupu hodnocení 3,4. U části 8 - srst, je vyřazující hodnocení 2. Dále se zjišťuje hmotnost, u psa varlata, popisuje se pigmentace, barva srsti, povaha, výrazné vady nebo přednosti.

Výklad bonitačního posouzení:
1.Celkový zjev:
A.kompaktní pes pevné, souladné stavby těla s výraznou jablíčkovou hlavou. Rámec těla psů téměř čtvercový, u fen mírně delší. Působí ušlechtilým dojmem
B.jemnější v typu, slabší tělesné stavby, ušlechtilost zachována
C.hrubší stavby těla, ušlechtilost zachována
D.vylučující vady - slabá tělesná stavba, hrubá tělesná stavba, nesouladná stavba těla, bez výrazných plemenných znaků
Atypický jedinec.
E.Vyřazení z chovu - pro chybějící špičák, nebo více než 2 řezáky
F.Vyřazení z chovu - příliš agresivní,, nebo příliš plachý jedinec
G.Vyřazení z chovu - váha nad 3 kg
Ocenění A, B, C - zařazuje do chovuOcenění D, E, F, G - vyřazuje z chovu

2. Výška v kohoutku - měřeno hůlkovou mírou

3. Hlava:
a) lebka
0 dobře zakulacená, jablíčková
1 plošší
2 příliš jemná
3 hrušková
4 příliš úzká
5 větší fontanela
6 příliš velká fontanela, nebo atypická lebka

b) uši
0 správně nasazené, nesené
1 ucho posazené blízko, nebo daleko od sebe
2 velké ucho
3 malé ucho
4 měkké ucho
5 příliš špičaté, nebo ucho jako Papilon (závěsy)
6 ucho klopené, nebo příliš krátké

c) oči
0 velké, kulaté, výrazné
1 příliš velké, vypouklé
2 daleko od sebe
3 příliš blízko u sebe
4 malé
5 mandlové
6 atypické

d) nos
0 standardní
1 nos kratší
2 nos široký
3 nos delší
4 příliš dlouhý
5 příliš dlouhý a příliš široký
6 atypický nos

e) stop
0 správně vyznačený stop
1 příliš výrazný stop
2 méně výrazný stop
3 mělký stop
4 příliš mělký stop
5 vada stopu
6 atypický stop

f) skus
0 nůžkový, klešťový
1 nůžkový nepravidelný
2 volné nůžky
3 klešťový nepravidelný
4 těsný podkus
5 těsný předkus
6 těžká vada skusu

g) chrup
0 všechny řezáky a špičáky
1 chybí 1 řezák
2 chybí 2 řezáky
3 chybí špičák - vylučující vada
4 chybí 3 a více řezáků - vylučující vada

4. Přední končetiny:
0 pevné
1 lehce zakřivené
2 volné lokty
3 slabší rovné, nebo krátké končetiny, špatné úhlení
4 sbíhavý postoj
5 rozbíhavý postoj
6 těžké vady postavení předních končetin

5. Trup:
0 rovná záda, délka trupu mírně delší než výška v kohoutku, dobře vyklenutá žebra, hluboký hrudník
1 delší
2 kratší
3 úzký hrudník, nebo plochý hrudní koš
4 spáditá záď, nebo dlouhý trup, měkký hřbet, přestavěná záď
5 kapří, nebo prohnutý hřbet (lordóza či kyfóza)
6 extrémně dlouhý trup

6. Zadní končetiny:
0 standardní postoj
1 úzký, nebo široký postoj
2 kravský postoj, sudovitý, postoj zadních končetin
3 strmé úhlení, sbíhavost zadních končetin
4 volná kolena
5 luxace pately
6 těžké vady zadních končetin, silná luxace pately

7. Ocas:
0 standardní., nesen obloukovitě nad zádí - plochý
1 standardní, špatně nesený
2 kulatý
3 krátký
4 stočený
5 nesprávně nasazený
6 chybějící ocas

8. Srst:
0 standardní
1 méně standardní
2 nestandardní (u dlouhé variety: psi s velmi dlouhou, jemnou a načechranou srstí; u krátkosrsté variety: holé místo - alopecie) - tyto vady vyřazují z chovu